Naše služby

Vstupné stomatologické vyšetrenie – Osobná anamnéza pacienta, komplexné vyšetrenie zubov, čeľustných vzťahov, mäkkých tkanív a slizníc ústnej dutiny a čeľustného kĺbu. Súčasťou výkonu je aj návrh liečebného plánu.
Periodické preventívne prehliadky – Preventívne stomatologické prehliadky v intervale ½ - 1 rok.

Profesionálne čistenie zubov – odborné čistenie zubov od mäkkých povlakov, pigmentácii, zubného kameňa a inštruktáž, prípadne nácvik čistenia zubov. Každé čistenie zubov pozostáva z ultrazvukového scalingu alebo použitia ručných kyriet, air – polishingu („pieskovania zubov“) a leštenia povrchu zubov a výplní leštiacimi pastami.

Estetická stomatológia – ošetrenie estetickými výplňami („plombami“)- štandardne používame renomované výplňové materiály v kombinácii s modernými technikami, ktoré sa v maximálnej miere snažia priblížiť pôvodným estetickým a funkčným vlastnostiam ošetrovaných zubov. V indikovaných prípadoch po dohovore s klientom používame aj amalgám.

Bielenie zubov – na požiadanie klienta robíme aj ambulantné bielenie zubov. Používame bieliace gély na báze karbamid peroxidu, ktoré sa aktivujú svetlom špeciálnej lampy.

Endodoncia – odborné ošetrenie vnútorných štruktúr („nervov“) zubov tak, aby si mohli aj naďalej plniť svoju úlohu v žuvacom aparáte.

Chirurgická stomatológia – súbor invazívnych stomatologických výkonov, ktoré zahŕňajú ošetrenie sťaženého prerezávania zubov, extrakcie zubov a koreňov, plastiky mäkkých tkanív a slizníc alebo špeciálne predprotetické úpravy tkanív dutiny ústnej.

Protetická stomatológia – nahradzuje estetické a funkčné defekty chrupu. Možností ošetrenia je vždy viac a našou snahou je nájsť optimálne riešenie pre konkrétneho klienta. Vo všeobecnosti sú protetické náhrady fixné a snímateľné alebo kombinácia oboch alternatív.

Čeľustná ortopédia - liečba fixnými a snímacími aparátmi dospelých ako i detských pacientov. Ortodontickou liečbou primárne korigujeme funkčné defekty žuvacieho aparátu, avšak čoraz častejšie sú to estetické nedostatky, ktoré sa stávajú indikáciou k liečbe. V ostatnom čase pribúda dospelých pacientov, ktorým "predliečenie" aparátmi optimalizuje podmienky pre definitívne protetické alebo implantologické ošetrenie. Takto možno dosiahnuť výrazne lepšiu estetiku a predĺžiť životnosť náhrady. Predliečenie robíme obyčajne prostredníctvom čiastočných aparátov s prvkami dočasného kotvenia. Tento postup nespôsobuje u dospelých takmer žiadny estetický deficit a spoločenské obmedzenie, ktoré ich doteraz odrádzali od čeľustnoortopedickej liečby.