Cenník

Cenník vybraných stomatologických výkonov. Kompletný zoznam výkonov s dostatočným vysvetlením máte k dispozícii na recepcii centra.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedostavenia sa na rezervovaný termín alebo jeho zrušenie v lehote kratšej ako 24h. vopred bude spoplatnené sumou 20 Euro.

Pri ošetrení nespolupracujúceho dieťaťa bude prirátaný extra poplatok 50% z ceny ošetrenia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výkony preventívnej a profylaktickej stomatológie

kód                    názov zákroku                                                                                       Euro

Výkony konzervatívnej stomatológie

kód                    názov zákroku                                                                                        Euro

Stomatochirurgické výkony

kód                    názov zákroku                                                                                        Euro

Stomatoprotetické výkony

kód                    názov zákroku                                                                                         Euro

Čeľustnoortopedické výkony

Rozpočet čeľustnoortopedickej liečby sa stanovuje pre každého pacienta individuálne. Závisí od závažnosti čeľustnoortopedickej vady a typu ortodontického aparátu. Do 18. roku života je čeľustnoortopedická liečba čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia. Po 18. roku je v plnej výške hradená pacientom.