Stacks Image 276
Stacks Image 304
Stacks Image 323
Stacks Image 309
Stacks Image 335
Stacks Image 337
Stacks Image 316
Stacks Image 318

Liečebný postup

Stacks Image 108

Cena liečby

Čeľustnoortopedická konzultácia
15 €
Diagnostická fáza liečby
(zhotovenie fotografií, odtlačkov čeľustí, analýza štúdijných modelov, hodnotenie OPG a tele-RTG, simulácia výsledku liečby (set-up model), stanovenie liečebného plánu a odhad dĺžky a nákladov liečby).
180 €
Aparát “individualizovaný”
(jedna čeľusť) - ( Incognito™)
od 1325 €
Nasadenie
(jedna čeľusť)
180 €
Kontrola aparátu (à 4 – 6 týždňov)
55 - 75 €
Sňatie aparátu (jedna čeľusť)
170 €
Liečbe lingválnym aparátom predchádza konzultácia, na ktorej sa oboznámite s liečebným postupom a priebehom liečby.
V diagnostickej časti liečby sa zhotovia skeny čeľustí a detailné fotografie. Vyhodnotia sa röntgenové snímky a analyzujú sa štúdijné modely čeľustí. Liečba každého pacienta si vyžaduje zhotovenie tzv. „set-up“ modelu zhryzu v tzv. artikulátore. Je to modelovanie polohy zubov za pomoci špeciálneho zariadenia a softwéru v postavení, ktoré plánujeme dosiahnuť ortodontickou liečbou. Zároveň slúži na konštrukciu lingválneho aparátu modifikovanou HIRO-technikou. Súčasťou tejto fázy liečby je približný odhad finančných nákladov a dĺžky trvania liečby.
Po odsúhlasení liečby možno pristúpiť k nasadeniu aparátu. Je nevyhnutné, aby ste pravidelne chodili na pravidelné kontroly aparátu v intervaloch 4 – 6 týždňov. Je dôležité riadiť sa pokynmi lekára. Trvanie liečby je porovnateľné s liečbou bežným strojčekom. Všeobecne závisí od závažnosti čeľustnoortopedickej vady, nie však dlhšie ako 2 roky. Po ukončení liečby treba aparát sňať a precízne očistiť zuby od zvyškov lepidla. Na určité obdobie dostanete retenčnú dlahu, ktorá sa nosí už len na noc, pre bezpečné udržanie výsledku. Pre zaručenie stabilného výsledku odporúčame podlepiť zuby tzv. fixným retainerom.

Celý postup liečby ako aj konkrétne náklady je potrebné potvrdiť podpisom Informovaný súhlas.
Stacks Image 98
Stacks Image 101
Stacks Image 104