Stacks Image 151
Stacks Image 179
Stacks Image 198
Stacks Image 184
Stacks Image 200
Stacks Image 202
Stacks Image 191
Stacks Image 193

Rady pre pacienta

Ak neurčí ošetrujúci lekár inak, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

  • Dodržujte pravidelné kontroly. Časté a bezdôvodné zmeny v dohodnutých termínoch nepriaznivo ovplyvňujú efektivitu a dĺžku liečby.
  • Po nasadení aparátu začína obdobie adaptácie. Trvá niekoľko dní až týždeň. Počas tohto obdobia pozorne sledujte aparát a všetky tkanivá naliehajúce na strojček (jazyk, líce a pod.). Je úplne bežné, že sa aparát dočasne odtláča do priľahlých tkanív. Nesmie však nikdy poškodzovať sliznicu a spôsobovať rany. V takom prípade použite ochranný vosk a naneste ho v malom množstve na časť aparátu, ktorá spôsobuje zranenie. Ak potiaže pretrvávajú vyhľadajte ošetrujúceho lekára.
  • Liečba lingválnym aparátom vyžaduje vyššie nároky na hygienu ústnej dutiny. Používajte pomôcky, ktoré vám určí ošetrujúci lekár. Odporúčame profesionálnu dentálnu hygienu počas aktívnej liečby v trojmesačných intervaloch priamo na pracovisku DentCare. Nezodpovedáme za poškodenie aparátu spôsobené externými pracoviskami dentálnej hygieny.
  • S aparátom nijako nemanipulujte, neupravujte žiadnymi pomôckami (nožnice, pinzety, kliešte a pod.) Ak máte podozrenie na nesprávne fungovanie aparátu, radšej kontaktujte ošetrujúceho lekára.
  • Ak dôjde k odlepeniu niektorej súčiastky a do vašej plánovanej kontroly je viac ako dva týždne vyžiadajte si skorší termín. Pokiaľ uvoľnená súčiastka zostane prichytená na zvyšku aparátu neodstraňujte ju násilím.
  • Dávajte si pozor na tvrdé potraviny (oriešky, popcorn, sucháre a pod.). Počas liečby sa ich snažte vyvarovať.
Stacks Image 145