Stacks Image 172
Stacks Image 200
Stacks Image 219
Stacks Image 205
Stacks Image 231
Stacks Image 209
Stacks Image 233
Stacks Image 214

Rady pre pacienta

Ak neurčí ošetrujúci lekár inak, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.
  • Dodržujte pravidelné kontroly. Časté a bezdôvodné zmeny v dohodnutých termínoch nepriaznivo ovplyvňujú efektivitu a dĺžku liečby.
  • Dlahy noste tak dlho ako sa len dá. Minimálne však 18 – 20 hodín denne. Dodržujte poradie dláh. Nikdy ich poradie nezamieňajte! 1. týždeň CA – soft, 2. týždeň CA – medium, 3. týždeň CA – hard, 4. týždeň CA – hard. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu prestane niektorá z dláh sedieť, vráťte sa k poslednej dlahe ktorá sedí a noste ju až do nasledujúcej kontroly. Rovnako postupujte aj pri strate niektorej dlahy. Ak by dlaha tlačila príliš na ďasno vyhľadajte ošetrujúceho lekára.
  • Nosením vznikajú na dlahách svetlo-biele oderky prevažne na žuvacích plôškach zadných zubov. Nemajú však vplyv na funkčnosť aparátu.
  • Dlahy pravidelne čistite v studenej vode. Používajte len odporúčané prostriedky na čistenie.
  • Nikdy nečistite aparát pod horúcou vodou! Noste so sebou ochranný obal pre bezpečné uschovanie dlahy v prípade, že ju práve nemáte nasadenú.
  • Počas jedenia a pitia farebných nápojov (napr. ovocné šťavy) dlahy vyberajte.
  • Vyvarujte sa horúcich nápojov, môžu nezvratne poškodiť aparát.
  • Fajčenie s nasadeným aparátom môže spôsobiť jeho zožltnutie.
Stacks Image 159