Stacks Image 315
Stacks Image 317
Stacks Image 320

Rady pre pacienta

Ak neurčí ošetrujúci lekár inak, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

  • Dodržujte pravidelné kontroly. Časté a bezdôvodné zmeny v dohodnutých termínoch nepriaznivo ovplyvňujú efektivitu a dĺžku liečby.
Ak neurčí ošetrujúci lekár inak, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.
  • Dlahy noste tak dlho ako sa len dá. Minimálne však 18 – 20 hodín denne. Dodržujte poradie dláh. Nikdy ich poradie nezamieňajte! 1. týždeň CA – soft, 2. týždeň CA – medium, 3. týždeň CA – hard, 4. týždeň CA – hard. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu prestane niektorá z dláh sedieť, vráťte sa k poslednej dlahe ktorá sedí a noste ju až do nasledujúcej kontroly. Rovnako postupujte aj pri strate niektorej dlahy. Ak by dlaha tlačila príliš na ďasno vyhľadajte ošetrujúceho lekára.
  • Nosením vznikajú na dlahách svetlo-biele oderky prevažne na žuvacích plôškach zadných zubov. Nemajú však vplyv na funkčnosť aparátu.
  • Dlahy pravidelne čistite v studenej vode. Používajte len odporúčané prostriedky na čistenie.
  • Nikdy nečistite aparát pod horúcou vodou! Noste so sebou ochranný obal pre bezpečné uschovanie dlahy v prípade, že ju práve nemáte nasadenú.
  • Počas jedenia a pitia farebných nápojov (napr. ovocné šťavy) dlahy vyberajte.
  • Vyvarujte sa horúcich nápojov, môžu nezvratne poškodiť aparát.
  • Fajčenie s nasadeným aparátom môže spôsobiť jeho zožltnutie.
Stacks Image 159