Stacks Image 539
Stacks Image 541
Stacks Image 544
Liečebný postup
Stacks Image 122

Cena liečby

Čeľustnoortopedická konzultácia

25 €

Diagnostická časť liečby
(zhotovenie fotografií, skenov čeľustí a ich analýza, hodnotenie OPG a tele-RTG, simulácia výsledku liečby (set-up model), stanovenie liečebného plánu a odhad dĺžky a nákladov liečby).

280 €

Invisalign Express

od 1 180 €

Invisalign Lite

od 2090 €

Invisalign Comprehensive

od 3 880 €

Invisalign Teen

od 2 290 €

V procese výroby tohto aparátu sa využívajú digitálne technológie, preto je možné celú liečbu plánovať od prvého kroku takmer po posledný krok. V diagnostickej časti liečby sa priamo v ústach digitálnym skenerom zachytí 3D obraz oboch zubných oblúkov. Spolu s fotografiami a rtg snímkami čeľustí sa modeluje priebeh celej liečby až po konečný stav (výsledok liečby).
Po spoločnom odsúhlasení priebehu a výsledku liečby je aparát pripravený do výroby. V nasledujúcom sedení si pacient prevezme vyrovnávače na určitý čas liečby. Vyrovnávače sa nosia 20-22 hodín denne a po 7-14 dňoch sa vymieňajú vždy nové vyrovnávače. Hoci je aparát navrhnutý na celú liečbu od samotného počiatku odporúčame pravidelné kontroly v 4-8 týždenných intervaloch v závislosti od čeľustnoortopedickej vady.
Po ukončení aktívnej liečby, dostanete retenčnú dlahu, ktorú nosíte už len na noc, pre bezpečné udržanie výsledku. Pre zaručenie stabilného výsledku odporúčame podlepiť zuby tzv. fixným retainerom.

Celý postup liečby ako aj konkreétne náklady je potrebné potvrdiť podpisom Informovaný súhlas.