Stacks Image 425
Stacks Image 429
Stacks Image 470
Stacks Image 433
Stacks Image 436
Stacks Image 492
Stacks Image 494
Stacks Image 443
Liečebný postup
Stacks Image 122

Cena liečby

Čeľustnoortopedická konzultácia
15 €
Diagnostická časť liečby
(zhotovenie fotografíí, skenov čelustí a ich analýza, hodnotenie OPG a tele-RTG, simulácia výsledku liečby (set-up model), stanovenie liečebného plánu a odhad dĺžky a nákladov liečby).
280 €
Invisalign Express
od 550 €
Invisalign Lite
Invisalign Comprehensive
Invisalign Teen
od 700 €
od 3 320 €
od 1 800 €
V procese výroby tohto aparátu sa využívajú digitálne technológie, preto je možné celú liečbu plánovať od prvého kroku takmer po posledný krok. V diagnostickej časti liečby sa priamo v ústach digitálnym skenerom zachytí 3D obraz oboch zubných oblúkov. Spolu s fotografiami a rtg snímkami čeľustí sa modeluje priebeh celej liečby až po konečný stav (výsledok liečby).
Po spoločnom odsúhlasení priebehu a výsledku liečby je aparát pripravený do výroby. V nasledujúcom sedení si pacient prevezme vyrovnávače na určitý čas liečby. Vyrovnávače sa nosia 20-22 hodín denne a po 7-14 dňoch sa vymieňajú vždy nové vyrovnávače. Hoci je aparát navrhnutý na celú liečbu od samotného počiatku odporúčame pravidelné kontroly v 4-8 týždenných intervaloch v závislosti od čeľustnoortopedickej vady.
Po ukončení aktívnej liečby, dostanete retenčnú dlahu, ktorú nosíte už len na noc, pre bezpečné udržanie výsledku. Pre zaručenie stabilného výsledku odporúčame podlepiť zuby tzv. fixným retainerom.

Celý postup liečby ako aj konkrétne náklady je potrebné potvrdiť podpisom Informovaný súhlas.