Stacks Image 58
Stomatologické centrum DentCare poskytuje svojim klientom komplexnú, výhradne systematickú zdravotnú starostlivosť v oblasti preventívnej a terapeutickej stomatológie a čeľustnej ortopédie. Nie sú to len zuby, ktoré stoja v centre nášho záujmu. Naopak hlavnou filozofiou je vidieť ich v kontexte žuvacieho aparátu a tváre a tak podrobne analyzovať funkčné a estetické problémy.
Je pre nás dôležité minimalizovať nepríjemné pocity a dojmy zo stomatologického ošetrenia a preto sme pre našich klientov pripravili v stomatologickom centre DentCare príjemné prostredie a vytvorili tím rovnako príjemného a ochotného personálu. Vždy nás teší, keď klienta definitívne zbavíme neprimeraného strachu z ošetrenia. Radi privítame všetkých, ktorí majú záujem o naše služby.

MUDr. Juraj Goga
stomatológ / čeľustný ortopéd

Každý liečebný plán determinujeme princípom troch "I"

INFORMOVANE

Nie je pre nás stratou času predstaviť klientovi viaceré alternatívy liečby, pretože len dobre informovaný klient vie zhodnotiť výsledky liečby a byť s ňou spokojný.

INDIVIDUALIZOVANE

Rešpektujeme individuálne požiadavky a očakávania klienta a zohľadňujeme ich pri návrhu liečebného plánu.

INDIKOVANE

Liečime len odborne v súlade s modernými liečebnými postupmi, zameriavame sa na funkčné indikácie stomatologickej liečby, ale rovnakou výzvou sú pre nás aj estetické reštaurácie chrupu.
Primárne ošetrenia tvorí liečba fixnými a snímacími aparátmi dospelých ako i detských pacientov. Ortodontickou liečbou primárne korigujeme funkčné defekty žuvacieho aparátu, avšak čoraz častejšie sú to estetické nedostatky, ktoré sa stávajú indikáciou k liečbe. V ostatnom čase pribúda dospelých pacientov, ktorým "predliečenie" aparátmi optimalizuje podmienky pre definitívne protetické alebo implantologické ošetrenie. Takto možno dosiahnuť výrazne lepšiu estetiku a predĺžiť životnosť náhrady. Predliečenie robíme obyčajne prostredníctvom čiastočných aparátov s prvkami dočasného kotvenia. Tento postup nespôsobuje u dospelých takmer žiadny estetický deficit a spoločenské obmedzenie, ktoré ich doteraz odrádzali od čeľustnoortopedickej liečby.
Stacks Image 278
Zdravotnú starostlivosť v odbore čeľustná ortopédia (ortodoncia) poskytujeme ako zmluvný partner VšZP, Dôvera a Union ZP.