Stacks Image 551
Stacks Image 553
Stacks Image 556

Liečebný postup

Stacks Image 122

Cena liečby

Čeľustnoortopedická konzultácia

25 €

Diagnostická časť liečby
(zhotovenie fotografíí, odtlačkov čeľustí, analýza štúdijných modelov, hodnotenie OPG a tele-RTG, simulácia výsledku liečby (set-up model), stanovenie liečebného plánu a odhad dĺžky a nákladov liečby).

280 €

1 set (3 ks) dláh
(3ks dláh Clear Aligner na 1 mesiac)

180 €

Odtlačky ( vr. kontroly)
(pred každou etapou)

25 €

Liečba aparátom Clear Aligner je vhodná pre každého, s ľahkou až stredne ťažkou čeľustnoortopedickou vadou. Prvým krokom k liečbe je konzultácia. Lekár zhodnotí závažnosť problému a rozhodne, či ste vhodný kandidát na liečbu aparátom Clear Aligner alebo Vám odporučí inú alternatívu liečby.
V diagnostickej časti liečby sa Vám zhotovia diagnostické odtlačky čeľustí a fotografie. Vyhodnotia sa röntgenové snímky a analyzujú štúdijné modely. Výsledok liečby sa simuluje set-up modelom. Záverom diagnostickej fázy liečby je približný odhad finančných nákladov a dĺžky liečby. Trvanie liečby je od troch mesiacov do 1 - 1,5 roku v závislosti od závažnosti vady. Počas tohto obdobia vystriedate 3 a viac sád aparátu Clear Aligner.
Po odsúhlasení nákladov a dĺžky trvania liečby, dostanete prvý set (3 ks) dláh Clear Aligner, ktoré nosíte jeden mesiac. Po uplynutí tejto doby sa Vám zhotoví na základe nových odtlačkov ďalší set individuálnych dláh. Tento algoritmus sa opakuje, až do dosiahnutia plánovaného výsledku.
Po ukončení aktívnej liečby, dostanete na určité obdobie retenčnú dlahu, ktorú nosíte už len na noc, pre bezpečné udržanie výsledku. Pre zaručenie stabilného výsledku odporúčame ešte podlepiť zuby tzv. fixným retainerom.

Celý postup liečby ako aj konkrétne náklady je potrebné potvrdiť podpisom Informovaný súhlas.