Stacks Image 61
Stacks Image 65
Stacks Image 108
Stacks Image 69
Stacks Image 72
Stacks Image 120
Stacks Image 122
Stacks Image 79
Informovaný súhlas
V procese výroby tohto aparátu sa využívajú digitálne technológie, preto je možné celú liečbu plánovať od prvého kroku takmer po posledný krok. V diagnostickej časti liečby sa priamo v ústach digitálnym skenerom zachytí 3D obraz oboch zubných oblúkov. Spolu s fotografiami a rtg snímkami čeľustí sa modeluje priebeh celej liečby až po konečný stav (výsledok liečby).
Po spoločnom odsúhlasení priebehu a výsledku liečby je aparát pripravený do výroby. V nasledujúcom sedení si pacient prevezme vyrovnávače na určitý čas liečby. Vyrovnávače sa nosia 20-22 hodín denne a po 7-14 dňoch sa vymieňajú vždy nové vyrovnávače. Hoci je aparát navrhnutý na celú liečbu od samotného počiatku odporúčame pravidelné kontroly v 4-8 týždenných intervaloch v závislosti od čeľustnoortopedickej vady.
Po ukončení aktívnej liečby, dostanete retenčnú dlahu, ktorú nosíte už len na noc, pre bezpečné udržanie výsledku. Pre zaručenie stabilného výsledku odporúčame podlepiť zuby tzv. fixným retainerom.